Play icon Used as Play icon for video card Star icon Used as Star icon for testimonials Chevron right icon Used as Chevron right icon for services Empty Star icon Used as Empty Star icon for testimonials Half Star icon Used as Half Star icon for testimonials

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa standard świadczenia usług przez Zleceniobiorcę oraz prawa
i obowiązki Zleceniodawców, zwanych dalej Klientami.
2. Prestige Garage Salon Auto Detailingu, zwany dalej Salonem, świadczy usługi auto
detailingu w ramach działalności prowadzonej przez „PRESTIGE GARAGE JAWORZNO” DAWID RYKACZEWSKI z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 59, NIP: 6321960043. Salon jest czynny od
poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00.
3. Pełny zakres usług Salonu oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są
w CENNIKU. Podane ceny są cenami brutto.
4. Usługę wykonuje się po uzupełnieniu karty zlecenia/przyjęcia pojazdu na prośbę pracownika
Salonu i podpisaniu jej przez Klienta. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod
numerem telefonu 730-848-730.
5. Samochody niestandardowych rozmiarów, typu bus, minivan, pick-up oraz te posiadające
więcej niż z 5 miejsc siedzących będą wyceniane indywidualnie. Cennik przystosowany
został pod standardowe wielkości samochodów.
6. Cena usługi może wzrosnąć m.in. poprzez niestandardowe zabrudzenie pojazdu np. sierść
zwierząt, piasek i inne materiały sypkie, igły, wylane płyny, nadmierna ilość śmieci,
nadmierne zabrudzenia elementów plastikowych.
7. Przy samochodach zabrudzonych w sposób wskazany w pkt. 6 regulaminu należy
poinformować o tym fakcie obsługę Salonu. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta
nadmiernego zabrudzenia pojazdu przed przystąpieniem do realizacji usługi, Salon
zastrzega możliwość wzrostu ceny usługi do 50% ceny podstawowej, bez konieczności
dodatkowego informowania Klienta.
8. Płatność za usługę w Salonie następuje po jej wykonaniu, u pracownika Salonu, gotówką,
BLIK-iem lub przelewem (nie dla osób fizycznych). Dowodem zapłaty za usługę jest paragon fiskalny. Faktura VAT dotycząca usługi wystawiana jest na życzenie Klienta, po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi Salonu i nie później niż po wystawieniu paragonu.
9. Usługi Salonu różnicowane są poziomem dokładności wykonania zlecenia. Usługi określone
w Cenniku usług frazą „standard”, gwarantują oczyszczenie minimum 50% każdego
z poszczególnych elementów czyszczonej powierzchni. Usługi określone frazą „Prestige”
gwarantują oczyszczenie minimum 75% każdego z poszczególnych elementów czyszczonej
powierzchni.
10. Każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania usługi, Klient ma obowiązek zgłosić
miejsca podatne na uszkodzenia, m.in. takie jak świeżo lakierowane miejsca lub ubytki
lakieru. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi miejsc podatnych na uszkodzenia, Salon nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe straty. W przypadku zauważenia przez pracownika
Salonu uszkodzeń mogących się powiększyć w trakcie wykonywania usługi lub wpłynąć
w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, Salon może odmówić wykonania usługi.
11. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika Salonu o nietypowym wyposażeniu
pojazdu, zamocowanym do nadwozia.

12. Klient powinien poinformować pracownika Salonu o nadmiernie rozgrzanych tarczach
hamulcowych, aby uniknąć ich odkształcenia podczas mycia. Klient powinien
poinformować również o posiadaniu hamulców ceramicznych w pojeździe.
13. Usługi w postaci mycia silnika oraz prania tapicerki, ze względu na podwyższoną możliwość
wystąpienia uszkodzeń w pojeździe, są wykonywane na ryzyko Klienta.
14. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i gotówkę pozostawioną
w pojeździe, poza rzeczami zdeponowanymi w biurze Salonu.
15. Klient zobowiązany jest do samodzielnego zdemontowania fotelików dziecięcych przed
zleceniem wykonania usługi.
16. Podczas czyszczenia wnętrz pojazdów, w których foteliki dziecięce nie zostały
zdemontowane przez Klienta, foteliki nie zostają zdemontowane.
17. Termin podany w karcie zlecenia jest terminem orientacyjnym, w niektórych przypadkach
może on ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od poziomu obciążenia Salonu
zleceniami.
18. Salonowi przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Klienta jako zastaw do czasu
uregulowania wszelkich należności związanych z usługą Salonu.
19. Po wykonanej usłudze Klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia
ewentualnych zastrzeżeń co do stanu samochodu, pracownikowi Salonu lub jego
przełożonym. Po odbiorze pojazdu z Salonu nie uwzględnia się reklamacji.
20. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.

Zadzwoń teraz Ikona telefonu
0

Aplikacji powłok ceramicznych

0

Wypolerowanych samochodów

0

Wypranych wnętrza samochodów

0

Umytych samochodów

0

Zregenerowanych lamp samochodowych